En& Concept

Het En& concept: verbeteren in drievoud En& helpt alle soorten organisaties om beter te presteren met minder middelen. Een En& traject leidt tot een toetsbare sprong in de prestaties, vaak tientallen procenten groot. De investering die u doet in een En& verbetertraject verdient zichzelf dus altijd terug. Onze kracht is niet alleen dat wij thuis zijn in de bouw. Onze kracht is dat wij uw managers en medewerkers leren hoe zij zelf kosten kunnen besparen door in kortere tijd een beter product te leveren. Vaak wordt gedacht dat het verhogen van de kwaliteit meer geld kost. Onze praktijk wijst uit dat het verband omgekeerd ligt. Hoe meer kwaliteit hoe lager uw kosten. En hoe hoger het werkplezier van alle medewerkers, want kwaliteit leveren is motiverend. Blije klanten - Toenemend werkplezier - Dalende kosten. Dat is En&! Meer weten over onze aanpak? Kijk bij hoe.
Wij werken onder andere voor:

Lean bouwen: “Wij willen graag, maar wij mogen niet!”

In de laatste paar Lean Bouwen trainingen die wij samen met BOB Opleidingen gaven voor mensen in de bouw viel één uitspraak iedere keer op in het afsluitende, terugkijkende rondje. De mensen uit de praktijk zijn het hier snel over eens: wat wij hier geleerd hebben, zouden we maar al te graag zó toe gaan passen, maar we mogen niet! Eigenlijk sluit dit gevoel wonderwel aan bij het gevoel dat bij de top van veel bouwbedrijven bestaat: ja, dat Lean Bouwen, dat zou echt iets voor ons zijn, maar helaas krijgen we onze mensen niet zo ver.
En zo gebeurt er … niets!
Ons advies: het is tijd voor een goed gesprek, of beter nog: een gezamenlijke workshop om een concreet bouwproject met elkaar op de juiste manier aan te pakken. Onze ervaring is: alle betrokkenen willen eigenlijk niet anders!

Reacties zijn gesloten.


"De werkenden weer eigenaar van hun eigen werk maken"

Andree de Miranda