En& Concept

Het En& concept: verbeteren in drievoud En& helpt alle soorten organisaties om beter te presteren met minder middelen. Een En& traject leidt tot een toetsbare sprong in de prestaties, vaak tientallen procenten groot. De investering die u doet in een En& verbetertraject verdient zichzelf dus altijd terug. Onze kracht is niet alleen dat wij thuis zijn in de bouw. Onze kracht is dat wij uw managers en medewerkers leren hoe zij zelf kosten kunnen besparen door in kortere tijd een beter product te leveren. Vaak wordt gedacht dat het verhogen van de kwaliteit meer geld kost. Onze praktijk wijst uit dat het verband omgekeerd ligt. Hoe meer kwaliteit hoe lager uw kosten. En hoe hoger het werkplezier van alle medewerkers, want kwaliteit leveren is motiverend. Blije klanten - Toenemend werkplezier - Dalende kosten. Dat is En&! Meer weten over onze aanpak? Kijk bij hoe.
Wij werken onder andere voor:

Geschiedenis

Na een aantal spontane samenwerkingstrajecten ontstond in 2008 de structurele samenwerking tussen een aantal consultants die leidde tot de ontwikkeling van de En&-filosofie. Het is de verscheidenheid aan ervaringen, invalshoeken en kwaliteiten die deze En& filosofie in de ogen van onze opdrachtgevers een grote toegevoegde waarde geeft voor hun eigen succes.

Missie

Bedrijven te leren hoe ze hun klanten als echte klanten kunnen behandelen tegen lagere kosten en met meer werkplezier.

Visie

En& stelt dat een goede kwaliteit van de dienstverlening, naast blije klanten en gemotiveerde medewerkers, altijd leidt tot lagere kosten. Hierbij gaan wij altijd uit van de wensen van de klant.
Een goede kwaliteit krijg je door de medewerker weer verantwoordelijk te maken voor zijn eigen werk. Door hen te leren hoe ze zelf hun organisatie kunnen verbeteren en hen zelf de regie te laten nemen is de organisatie ook in de toekomst in staat het verbeterproces continu voort te zetten. Lees verder over onze aanpak of Lees onze uitleg over systeemdenken

Andree de Miranda

Andree werkt sinds een jaar of 10 met de Lean denkwijze. Meer doen met minder. Inspiratie hiervoor komt steeds weer van Toyota. Systeemdenken past hier naadloos bij. Doel van zijn werk is steeds weer de medewerker eigenaar van zijn eigen werk te maken. Verbeteren wordt dan kinderspel. Weerstand ertegen is er dan niet meer.
Veel van zijn praktijkervaring deed Andree op in grote industriële ondernemingen in Duitsland. Daarnaast paste hij Lean toe in laboratoria, bij gemeenten, bij de rechterlijke macht en in de zorg. Hij is eraan gewend geraakt de verwachtingen van zijn klanten ruim te overtreffen.

Kees de Hoog

Kees is van oorsprong weg- en waterbouwkundige en heeft na een tiental jaren bouwervaring de aannemerij geruild voor organisatieadvieswerk, omdat hij zijn praktijkkennis graag wilde delen met anderen. Hij is sterk in het structureren van organisaties en het integreren van nieuwe denkwijzen in bestaande patronen, waarbij eenvoud centraal staat. Hij heeft veel ervaring opgedaan met het adviseren met grote en middelgrote bouwbedrijven, en daarnaast ook onderaannemers, woningcorporaties en projectontwikkelaars geadviseerd. Zonder kennis van de Leanmethodieken gebruikte hij ze eigenlijk al op een natuurlijke en vanzelfsprekende wijze. Nadat hij kennis genomen had van deze methode van werken, heeft hij aansluiting gezocht bij En&, waar hij specifiek voor de bouwbranche adviseert. Zijn enthousiasme, eenvoud en zorgvuldige manier van werken spreken opdrachtgevers al meer dan 20 jaar aan.

Alan Mossman

Alan is van oorsprong architect. Woont in Engeland, werkt over de hele wereld. Is via organisatie ontwikkeling bij Lean terecht gekomen. Heeft veel ervaring met Lean Bouwen, zowel in de uitvoering van bouwprojecten als in de voorafgaande fasen: ontwerpen en uitwerken. Was lange tijd redacteur van de Lean Construction Journal. Is gasthoogleraar Lean Bouwen aan de universiteit van Loughborough.


"De werkenden weer eigenaar van hun eigen werk maken"

Andree de Miranda