En& Concept

Het En& concept: verbeteren in drievoud En& helpt alle soorten organisaties om beter te presteren met minder middelen. Een En& traject leidt tot een toetsbare sprong in de prestaties, vaak tientallen procenten groot. De investering die u doet in een En& verbetertraject verdient zichzelf dus altijd terug. Onze kracht is niet alleen dat wij thuis zijn in de bouw. Onze kracht is dat wij uw managers en medewerkers leren hoe zij zelf kosten kunnen besparen door in kortere tijd een beter product te leveren. Vaak wordt gedacht dat het verhogen van de kwaliteit meer geld kost. Onze praktijk wijst uit dat het verband omgekeerd ligt. Hoe meer kwaliteit hoe lager uw kosten. En hoe hoger het werkplezier van alle medewerkers, want kwaliteit leveren is motiverend. Blije klanten - Toenemend werkplezier - Dalende kosten. Dat is En&! Meer weten over onze aanpak? Kijk bij hoe.
Wij werken onder andere voor:

Dura Vermeer Bouw Hengelo

En& heeft in 2011 bijgedragen aan Lean Bouwen bij een aantal projecten van Dura Vermeer Bouw Hengelo. Voor Dura in Hengelo was al snel duidelijk dat Lean Bouwen meer moet zijn dan met post-its plakken een gezamenlijke planning opstellen. En& heeft de mensen waar het echt op aan komt op de bouw een nieuw systeem van samen bouwen gegeven. Werken volgens Last Planner is daar voor veel mensen nu al tweede natuur aan het worden.

Resultaat: bij een eerste bouwproject dat op deze manier gerealiseerd is, is gemiddeld iets meer dan 1 opleverpunt per woning geconstateerd, zonder dat een vooroplevering heeft plaatsgevonden! Faalkostenreductie is hier effectief in praktijk gebracht. Al met al een echt En& resultaat: blije klanten, enthousiaste medewerkers en een tevreden Dura Vermeer!


"De weg naar Lean processen is een éénrichtingsweg. Ben je er éénmaal aan begonnen, dan is er echt geen weg meer terug. Die is namelijk ook helemaal niet nodig."

Andree de Miranda