En& Concept

Het En& concept: verbeteren in drievoud En& helpt alle soorten organisaties om beter te presteren met minder middelen. Een En& traject leidt tot een toetsbare sprong in de prestaties, vaak tientallen procenten groot. De investering die u doet in een En& verbetertraject verdient zichzelf dus altijd terug. Onze kracht is niet alleen dat wij thuis zijn in de bouw. Onze kracht is dat wij uw managers en medewerkers leren hoe zij zelf kosten kunnen besparen door in kortere tijd een beter product te leveren. Vaak wordt gedacht dat het verhogen van de kwaliteit meer geld kost. Onze praktijk wijst uit dat het verband omgekeerd ligt. Hoe meer kwaliteit hoe lager uw kosten. En hoe hoger het werkplezier van alle medewerkers, want kwaliteit leveren is motiverend. Blije klanten - Toenemend werkplezier - Dalende kosten. Dat is En&! Meer weten over onze aanpak? Kijk bij hoe.
Wij werken onder andere voor:

De 10 Pijlers van de En& Filosofie

Het succes van een organisatie die werkt volgens de En& filosofie rust op 10 pijlers:

1. De organisatie wordt als geheel aangestuurd. Bekijk

2. De klant bepaalt of het wel of niet goed gaat. Bekijk

3. Er wordt alleen werk gedaan dat voor de klant waarde toevoegt. Bekijk

4. De medewerkers staan aan het roer. Bekijk

5. De managers ondersteunen. Bekijk

6. Managementgedachten worden continu uitgedaagd. Bekijk

7. Doelen worden samen geformuleerd. Bekijk

8. Er wordt frequent getoetst in hoeverre de doelen zijn bereikt. Bekijk

9. Leren wordt gebruikt als verandermethode. Bekijk

10. Het verbeteren is nooit klaar, het kan altijd nog beter. Bekijk


"Medewerkers hebben weinig weerstand tegen verandering. Wel tegen veranderd worden. En vaak nog terecht ook."

Andree de Miranda