En& Concept

Het En& concept: verbeteren in drievoud En& helpt alle soorten organisaties om beter te presteren met minder middelen. Een En& traject leidt tot een toetsbare sprong in de prestaties, vaak tientallen procenten groot. De investering die u doet in een En& verbetertraject verdient zichzelf dus altijd terug. Onze kracht is niet alleen dat wij thuis zijn in de bouw. Onze kracht is dat wij uw managers en medewerkers leren hoe zij zelf kosten kunnen besparen door in kortere tijd een beter product te leveren. Vaak wordt gedacht dat het verhogen van de kwaliteit meer geld kost. Onze praktijk wijst uit dat het verband omgekeerd ligt. Hoe meer kwaliteit hoe lager uw kosten. En hoe hoger het werkplezier van alle medewerkers, want kwaliteit leveren is motiverend. Blije klanten - Toenemend werkplezier - Dalende kosten. Dat is En&! Meer weten over onze aanpak? Kijk bij hoe.
Wij werken onder andere voor:

Scheuten

isolatieglas_300

Scheuten Glas

Bij Scheuten Glas in Venlo werkt En& aan verbeteren middels een Lean traject. Na een dag Lean simulatie zijn we een eerste verbeterweek ingegaan. De medewerkers van twee geselecteerde productieprocessen kregen de kans om in een week tijd het eigen proces te verbeteren. Bij een lijn met kleine isolatieglas ruiten hebben we de medewerkers begeleid zodat zij zelf, met elkaar, hun werkprocessen zo veranderd en verbeterd hebben dat ze een productiviteitsstijging realiseerden van factor 2. De productie is dus met 100% toegenomen! Bij het presenteren van de foto’s van de oude opstelling van de lijn konden de heren het niet eens worden over de volgorde waarin de foto’s getoond moesten worden, niemand had echt overzicht over hoe die machines nou samen ruiten moesten maken. De nieuwe lijn konden ze daarna in één foto beschrijven. Alles stond nu in de juiste volgorde direct naast elkaar. Investeringen waren daar niet voor nodig.

Enkele maanden na onze verbeterweek vroegen wij een productiemedewerker hoe hij het traject ervaren heeft. Zijn antwoord: ‘Tsja hoe zal ik dat zeggen? Vroeger ging ik moe naar huis van frustratie, …. nu van het werken’ zei  hij met een glimlach.

Problemen definitief oplossen

“In één week kun je grote stappen zetten”, zegt De Miranda, die vanuit En& de week begeleidde. “Meestal weet je na die week precies wat je moet aanpakken om een grote productiviteitsstijging te krijgen van 20, 30 of zelfs 40%. Waar het uiteindelijk om gaat is de problemen die in het werkproces zitten ook echt definitief op te lossen. In het normale productieproces zitten problemen veel meer verstopt. Vaak worden deze bewust verstopt omdat men daar op afgerekend wordt, problemen hoor je niet te hebben. Nu proberen we problemen boven tafel te krijgen, aan te pakken en ze ook weer van tafel te krijgen.

Het zijn vooral de mensen die zelf het werk doen die de oplossingen verzinnen. Ze zijn daar ook het best voor toegerust omdat ze precies weten wat er wel en niet kan en wat er wel of niet werkt. Het is voor de medewerkers zelf ook leuker, als zij zelf de problemen hebben opgelost. Het blijft beter hangen en ze worden weer eigenaar van hun eigen werk. Het is niet opgelegd door anderen.”


"Geen risico durven nemen kan wel eens heel riskant blijken te zijn!"

Andree de Miranda