En& Concept

Het En& concept: verbeteren in drievoud En& helpt alle soorten organisaties om beter te presteren met minder middelen. Een En& traject leidt tot een toetsbare sprong in de prestaties, vaak tientallen procenten groot. De investering die u doet in een En& verbetertraject verdient zichzelf dus altijd terug. Onze kracht is niet alleen dat wij thuis zijn in de bouw. Onze kracht is dat wij uw managers en medewerkers leren hoe zij zelf kosten kunnen besparen door in kortere tijd een beter product te leveren. Vaak wordt gedacht dat het verhogen van de kwaliteit meer geld kost. Onze praktijk wijst uit dat het verband omgekeerd ligt. Hoe meer kwaliteit hoe lager uw kosten. En hoe hoger het werkplezier van alle medewerkers, want kwaliteit leveren is motiverend. Blije klanten - Toenemend werkplezier - Dalende kosten. Dat is En&! Meer weten over onze aanpak? Kijk bij hoe.
Wij werken onder andere voor:

Lean bouwen – wat levert het op?

Afgelopen week weer een workshop Villego gedaan, met een gemengde groep deelnemers, die hadden ingeschreven op onze workshop Lean Bouwen bij BOB Opleiding, Training en Advies in Zoetermeer. De tweede dag gaat over Lean Bouwen, aan de hand van Villego, onze simulatie voor een bouwproces. Met de groep een huisje van Lego bouwen. Eerst op de traditionele manier, dan op een Lean manier, gebruik makend van het Last Planner systeem.

Het resultaat blijft iedere keer weer verbluffend. Je denkt zelf: dat is helaas alleen in onze simulatie zo, dat je zóveel winst boekt. In het “echt” lukt dat natuurlijk maar voor een heel klein beetje.

Maar kijk je dan naar de resultaten van bouwbedrijven in Amerika, die met het Last Planner systeem al veel ervaring hebben, dan blijkt dat zij in staat blijken verbeteringen in dezelfde ordegrootte te realiseren als die de deelnemers in onze eenvoudige simulatie iedere keer opnieuw weten neer te zetten. Die resultaten zijn dus echt geen toeval. Last Planner zorgt consistent voor korte doorlooptijden en lage kosten. Maar dat is wel heel hard werken, door alle betrokkenen.

Waarom zoveel Nederlandse bouwers genoegen nemen met minder, dat blijft een raadsel.

Reacties zijn gesloten.


"Eén kengetal is géén kengetal!"

Kees de Hoog